Πλατφόρμα Διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών etour

Πλατφόρμα Διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών etour

Η πλατφόρμα Διαχείρισης τουριστικών υπηρεσιών etour απαρτίζεται από ένα σύνολο εφαρμογών οργάνωσης και διαχείρισης κάθε δραστηριότητας τουριστικής επιχείρησης που αφορά :

 • Την συγκέντρωση και οργάνωση των τουριστικών υπηρεσιών.
 • Την προώθηση πωλήσεων και διαφημιστικών δραστηριοτήτων.
 • Την διαχείριση και διεκπεραίωση των κρατήσεων και των οικονομικών συναλλαγών.
 • Την διασύνδεση με τρίτα συστήματα καθώς και
 • Την διανομή των τουριστικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.  
Πιο αναλυτικά, αποτελείται από τα συστήματα :
 1. On line & real time σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης & διανομής τουριστικών υπηρεσιών (etour).
 2. Διαχείρισης πελατών (etourCRM)
 3. Δυναμικής Διαχείρισης και οργάνωσης των επιχειρηματικών και πληροφοριακών ιστοτόπων τουριστικής επιχείρησης (etourCMS).
 4. Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (κρατήσεων, οικονομικής διαχείρισης, κλπ.).
Η πλατφόρμα etour έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με την προηγμένη  γλώσσα προγραμματισμού AJAX και χρησιμοποιεί τα πιο εξελιγμένα εργαλεία υποστήριξης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της internet αρχιτεκτονικής. Πιο αναλυτικά χρησιμοποιείται η κάτωθι τεχνική υποδομή:
 • SQL SERVER database
 • IIS & Apache web server
 • WEB APPLICATION Server & Γλώσσα προγραμματισμού COLDFUSION
 • Χρήση HTML, FLASH, JAVA, java script

Νέο σύστημα 'Package Deals'

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα etour σε συνεργασία με το WebHotelier και συστήματα κρατήσεων τρίτων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ.) παρέχουν τη νέα υπηρεσία online δημιουργίας πραγματικού δυναμικού πακέτου (Dynamic Packaging).

Τα δυναμικά πακέτα παρέχονται μέσω της εφαρμογής «Package Deals» (www.packagedeals.gr) η οποία διατίθεται τόσο σε περιβάλλον B2C (Business To Consumer) για μεμονωμένους πελάτες και χρήστες του διαδικτύου όσο και σε περιβάλλον B2B (Business To Business) για συνεργάτες και εταιρικούς πελάτες.

Περισσότερα...

Διάθεση του etour

Το πληροφοριακό σύστημα Etour διατίθεται με δύο τρόπους :
1.      Πώληση του συστήματος με την μορφή απεριόριστης χρήσης που συνοδεύεται από χορήγηση σχετικής άδειας (license).
2.      Χρήση του βάση το μοντέλο του ASP (Application Service Provider) ως υπηρεσία ή όπως κατοχυρώθηκε με τη μορφή του SaaS (Software as a Service).
Περισσότερα...